Milí žiaci,
v pondelok 14. decembra  2015 sa o 14:00 hodine  uskutočnilo hodnotenie tried v súťaži o najkrajšiu vianočnú výzdobu, ktorú vyhlásil žiacky parlament . Každá trieda bola niečím výnimočná a tak porota v zložení  pani riaditeľka Tatiana Spišáková, pani zástupkyňa Renáta Obšajsníková a pani družinárka Milada Jobková mali nesmierne ťažkú prácu. Nakoniec o tom svedčí aj množstvo udelených cien:

1. miesto – IV.B a VIII.A
2. miesto – VII.B a IX.A
3. miesto -
 VI.B, VII.A a IX.B

Všetkým triedam, ktoré sa do súťaže zapojili ďakujeme a víťazom gratulujeme.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove