Návšteva múzea v Tokajíku
                26. apríla sme so žiakmi IX. A a IX. B triedy navštívili obec Tokajík v rámci dejepisnej exkurzie. Pri múzeu tokajíckej tragédie nás privítala starostka obce Jana Medvecová. Žiaci si v úvode prehliadky múzea pozreli dokumentárny film s výpoveďami očitých svedkov tragédie Andreja Stropkovského a Michala Medvedza. Potom si prehliadli vystavené exponáty týkajúce sa udalostí, ktoré sa odohrali v Tokajíku počas 2. svetovej vojny. Po zapísaní do knihy návštev pokračovala exkurzia k miestu masakry, kde 19. novembra 1944 nemeckí vojaci zastrelili 32 mužov za pomoc partizánom. Na miestnom cintoríne sa nachádza pamätník týmto obetiam so súsoším „Návrat do vyvraždenej obce“, ktorý vyjadruje výjav, keď ženy a matky našli svojich mužov a synov povraždených. Pri prehliadke pamätníka si žiaci uvedomili aké strašné dôsledky mala 2. svetová vojna pre obyvateľov Tokajíka.      


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove