Deň otvorených dverí SHMÚ

       Pri príležitosti ,,Svetového meteorologického dňa" a ,,Svetového dňa vody" usporiadal Slovenský hydrometeorologický ústav pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí. A tak aj my- štvrtáci sme na odporúčanie tr. učiteliek IV. A a IV. B využili príležitosť navštíviť Meteorologickú stanicu v Tisinci. V sobotu - 22.03.2013 sme si aj s rodičmi pozreli pracovisko SHMÚ vrátane ukážok a vypočuli odborný výklad o zhromažďovaní, overovaní. hodnotení a archivovaní údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a popisovaní dejov v
atmosfére. Sme radi, že sme sa dozvedeli informácie, ktoré budeme rozvíjať na vyučovacích hodinách na druhom stupni. 
       Ešte raz ďakujeme p. P. Očipovi za jeho ochotu podeliť sa s jeho zaujímavou prácou pri zhromažďovaní údajov o počasí.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove