Exkurzia na Duklu

            Najvýznamnejším miestom v Duklianskom priesmyku je pamätník 1. čs. armádneho zboru, postavený v roku 1949. Dielo Ing. arch. J. Grusa, pozostávajúce z 28 metrov vysokého pylónu s obradnou sieňou symbolizuje úder vojsk do nepriateľskej obrany. V roku 1964 bolo pri 20. výročí Karpatsko-duklianskej operácie na odvrátenej strane pylónu odhalené bronzové súsošie „Žalujem". Jeho autorom je národný umelec J. Kulich a reprezentuje matku, ďakujúcu sovietskemu vojakovi za oslobodenie a žalujúcu na útrapy fašizmu. Pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie bola odhalená kópia pôvodnej sochy československého vojaka, ktorej originál bol za komunistického režimu v 50. rokoch odstránený. Súsošie „Žalujem“ bolo umiestnené vo vestibule vyhliadkovej veže.
               Na vstupnej kolonáde sú umiestnené bronzové tabule s menami 1265 padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru, ktorí padli pri oslobodzovacích bojoch na Dukle. Na vojenskom cintoríne v areáli pamätníka je pochovaných 565 príslušníkov čs. armádneho zboru, ktorí padli v bojoch Karpatsko-duklianskej operácie na jeseň 1944. V severovýchodnej časti areálu cintorína bola po jeho obvode v r. 1981 vytvorená aleja „Hrdinov Dukly“ s 15 bustami hrdinov Sovietskeho zväzu a Československej republiky, ktorí sa zúčastnili Karpatsko-duklianskej operácie. Pamätník bol v roku 1961 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
               6. 11. sme so žiakmi navštevujúcimi dejepisný krúžok absolvovali exkurziu na Duklu. Pri prehliadke pamätníka a jeho areálu sa oboznámili s históriou ťažkých bojov na Dukle a s ich významom pri oslobodzovaní Slovenska od fašizmu počas druhej svetovej vojny.

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove