Záložka ako posol priateľstva
            7. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame bol ukončený 31. 10. 2016.
            Našej škole bola pridelená partnerská Základná škola Komenského 420, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ s počtom žiakov 486. Záložky sme úspešne vytvorili a odoslali partnerskej škole. Už teraz sa tešíme na ich záložky!
            Do projektu sa celkovo prihlásilo 995 škôl s celkovým počtom 127 238 žiakov, a to z Českej republiky 242 škôl s celkovým počtom 29 830 žiakov a zo Slovenskej republiky 753 škôl s celkovým počtom 97 408 žiakov.
            Chcem Vám všetkým poďakovať za Váš čas, úsilie i aktívnu účasť v projekte. Moja vďaka patri aj naším žiakom, ktorí sa opäť stali vzácnymi poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.
                                   Mgr. Jana Smolková – vedúca školskej knižnica


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove