English everywhere
      Priestory Základnej školy na Konštantínovej ulici v Stropkove v stredu, 13. februára 2012 zaplavili priestorové projekty. Každý z nich mal niečo spoločné s anglickým jazykom alebo krajinou, v ktorej sa angličtina používa. Žiaci tak vytvorili rôzne stavby, pamiatky, postavy ale aj typické jedlá. Projekty boli rôznorodé, nie len kreativitou, ale aj veľkosťou. Porota v zložení Mgr. T. Spišáková, Mgr. M. Slivková, Mgr. A. Zápotocká, Mgr. K. Vargová , Mgr. S. Džupinová mala skutočne veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala tie naj... projekty. Medzi tie najúspešnejšie boli napokon zaradené tieto práce:  štadión Manchester United /Z. Rusinková a V. Kostilníková/, Edinburgh Castle /L. Džupinová, B. Bujdošová/,  Stonehenge /T. Bosák, M. Fečko/, Hollywood / J. Cupáková, L. Roztecká, K. Džupinová/, Double Decker /K. Bujdošová,B. Žanonyová/, World Trade Centre /M. Trebišovský, G. Simčák/,Big Ben /D. Rudy, J. Vorobeľ/, Sydney Opera House /G. Foťková, N. Kolláriková/ a mnoho ďalších.
Priestorové projekty budú vystavené v priestoroch mestskej knižnice v Stropkove.
Všetkým srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník projektovej súťaže.
Naše poďakovanie patrí aj sponzorom, vďaka ktorým žiaci dostali hodnotné ceny: MUDr. Martin Jakubov, Mgr. Tatiana Spišáková, Mgr. Ľudmila Cimbalová, Mgr. Marta Chachaľáková, Bc. Marek Jajko, Bc. Mikuláš Krajkovič.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove