Maratón v školskej knižnici
V knižnici Základnej školy na Konštantínovej ulici v Stropkove prvýkrát úspešne odštartovali celoslovenský detský čitateľský maratón „Čítajme si....“. Vyhlasovateľ tohto projektu Linka detskej istoty pri SV UNICEF sa po minuloročnom úspechu a ustanovení slovenského rekordu o najpočetnejší detský čitateľský maratón rozhodla pokračovať v tradícii tohto podujatia. Podujatie sa uskutočnilo 25. marca 2010 v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc pod záštitou pani Oľgy Feldekovej.
Deti po celom Slovensku čítali presne určenú knihu od Petra Gajdošíka Zverinec na siedmom poschodí a to tak, že každý zapojený čitateľ prečítal jednu stranu. Čítanie prebiehalo v presne určenom čase od 09.00 do 15.00. Cieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne na celom Slovensku.
Vedúca školskej knižnice Mgr. Jana Smolková pripravila projekt v príjemnom prostredí v priestoroch školy a zároveň bola oficiálnym svedkom pokusu o slovenský rekord. Veľmi milou udalosťou bolo samotné odštartovanie čitateľského maratónu. Riaditeľka školy Mgr. Tatiana Spišáková privítala medzi žiakmi významnú osobnosť, primátora mesta MUDr. Petra Obrimčáka. Zavítal medzi žiakov, aby ich povzbudil a prečítaním prvej strany menovanej knihy odštartoval čitateľský maratón.
Počas šiestich hodín do aktívneho čítania sa zapojilo 158 žiakov školy a tým aj oni prispeli k prekonaniu slovenského rekordu z predchádzajúceho roku. Tentoraz čítalo 21 234 detí vo veku od 6 do 15 rokov na 139 miestach v 81 mestách Slovenska. Všetci zapojení účastníci budú zaradení do zlosovania viacerých knižných cien od Vydavateľstva Slovart, spol. s r. o.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove