SÚŤAŽÍ a VYHRÁVA....
 
Kto?
     Alžbeta Bujdošová, žiačka VIII. A, s dobrým vzťahom k literatúre a umeniu vôbec. Okrem prednesu poézie a prózy má tvorivého ducha a rada aj píše poéziu a prózu. Vo svojich dielkach sa zamýšľa nad realitou súčasného sveta, nad každodennými problémami či radosťami života. Svoj talent postupne rozvíja a má dobré predpoklady byť úspešnou v oblasti umenia. Za svoje práce už získala viacero ocenení v rôznych súťažiach.
     Je to talentovaná žiačka, ktorá vyniká medzi rovesníkmi v oblasti výtvarného umenia. Jej záujem o výtvarnú výchovu vidieť na neustále sa zlepšujúcich výtvarných prácach, ktorými sa prezentuje na rôznych celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Je tvorivá a originálna. K práci pristupuje zodpovedne a neustálym zdokonaľovaním je vzorom pre nové mladé vychádzajúce talenty.

Najnovšie úspechy v celoslovenskej súťaži Aliancia mladých umelcov...
1. miesto : PRIATEĽSTVO (fikcia)

1.
miesto: ŠŤASTIE ( poézia)
2. miesto: MINULOSŤ ( poézia)

1. miesto: FIMO NAUŠNICE ( šperky)

Zopár ukážok z jej literárnej tvorby:


Ako to bolo

Výtvarné práce si môžete pozrieť na stránke:


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove