Návšteva Planetária v Prešove

     V piatok 11. októbra 2013 žiaci štvrtého ročníka spolu s triednymi učiteľkami navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. V prednáškovej sále videli film o všetkých telesách nachádzajúcich sa vo vesmíre, o pohyboch aké naša Zem vykonáva, o striedaní ročných období. V planetáriu obdivovali hviezdy a súhvezdia pod umelou hviezdnou oblohou.
     Touto návštevou sme chceli žiakov bližšie oboznámiť s tak nekonečným priestorom akým vesmír je. Dúfame, že po tejto návšteve ľahšie vniknú do tajomstiev našej Galaxie.
Určite každý vie, načo je hvezdáreň. Je tam nejaký ďalekohľad, ktorým sa dá pozerať do "vesmíru". Presnejšie do vesmíru mimo našej Zeme, lebo aj my s našou Zemou sme súčasťou vesmíru. Nato však potrebujeme bezoblačnú a nepresvetlenú nočnú oblohu, alebo keď chceme pozorovať Slnko cez deň, musí byť tiež jasno. Hvezdárskym ďalekohľadom môžeme pozorovať skutočnú oblohu a pomocou prístroja planetária môžeme sledovať umelú dennú i nočnú oblohu nezávisle od vonkajších pozorovacích podmienok. Tak ako napríklad akvárium predstavuje malý vodný svet v sklenenej nádobe, tak planetárium predstavuje zmenšenú oblohu na kupole svojej projekčnej miestnosti. Podstatou planetária je prístroj, ktorý sa volá projektor planetária a ktorý umožňuje ukázať oblohu tak, ako vyzerá v ľubovoľnej zemepisnej šírke a v ľubovoľnom čase (konkrétne náš prístroj - od roku 1950 do roku 2030).
                                                                             Mgr. Jana BurcinováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove