RADA ŠKOLY

 
Meno a priezvisko
 predseda
 PaedDr. Alena Senajová

 pedagogickí zamestnanci

 PaedDr. Angela Kačurová

 nepedagogickí zamestnanci
 Bc. Darina Semancová
 zástupcovia rodičov
 Ing.  Marta Brendzová
         Radko Kmiť
 Ing.  Peter Senaj
 Mgr. Henrieta vysokajová
 zástupca zriaďovateľa

 Ing.  Stanislav Humeník
 Ing.  Ján Polák
 Ing.  Dušan Lukáč
 Mgr. Jaromír Zachar


 

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove