Vynášanie Moreny

           21. marca sme sa  symbolicky rozlúčili so zimou. Spolu so žiakmi navštevujúcimi ŠKD sme prostredníctvom ľudovej tradície vynášania Moreny privítali jar. Vynášanie Moreny je starý pohanský zvyk, ktorý symbolicky pretrváva dodnes.
           Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Zosobňovala všetko zlé, čoho sa chceli ľudia na jar zbaviť. Rituálnou rozlúčkou s Morenou privolávali teplú a životodarnú jar.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove