Obvodné kolo Biologickej olympiády - kategória E

            Dňa 9. apríla 2015 sa uskutočnil na ZŠ Mlynskej v Stropkove 49. ročník obvodného kola Biologickej olympiády kategórie E – „Poznaj a chráň“. Súťažiaci zo siedmych škôl súťažili v troch odbornostiach – botanika, zoológia a geológia.  Prezentovali svoje zbierky, vedomosti a identifikovali prírodniny. Veľkú radosť nám prinieslo víťazstvo nášho žiaka VII.B triedy Viktora Mačugu, ktorý bol najlepší v odbornosti botanika a postupuje na krajské kolo Biologickej olympiády, ktoré sa uskutoční 12.mája v Prešove. Uznanie si zaslúži aj výkon našich žiakov v odbornosti zoológia, v ktorej sa Nikola Hrubá z IX.B umiestnila na 4. mieste a Henrich Čeledinský zo VII.B na 8. mieste. Blahoželáme!

                                                                                                      Mgr. VargováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove