Exkurzia - Čistička odpadových vôd Stropkov

     Stalo sa už tradíciou, že žiaci siedmého ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Marty Michrinovej, navštívia čističku odpadových vôd na konci mesta. Tohto roku dátum pripadol na  27.4.2011. Žiaci sa oboznámili  so spôsobom čistenia odpadovej vody a využitím takto vzniknutého odpadu. Videli v praxi to, čo sa naučili na hodinách zemepisu.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove