Učitelia

Meno učiteľa
E-mailova adresa
Adamicová Miroslava, Ing.

miroslava.adamicova@zs3sp.sk

Antolová Jana, Ing.
Antošová Angela, Bc.
Bačiková Magdaléna, Mgr.

magdalena.bacikova@zs3sp.sk

Bujdošová Iveta, Mgr.

iveta.bujdosova@zs3sp.sk

Burcinová Jana, Mgr.
Džupinová Silvia, Mgr.
Jankanič Róbert, Mgr.

robert.jankanic@zs3sp.sk

Kačmárová Ľubica, Mgr.
Kačurová Angela, PaedDr.
Kelevedžievová Anna, Mgr.
Kellyová Tatiana, Mgr.
Michrinová Marta, Mgr.
Motyka Stanislav

stanislav.motyka@zs3sp.sk

Obšajsníková Renáta, Ing.
Patlevičová Anna, Mgr.
Perátová Ivana. Mgr.

ivana.peratova@zs3sp.sk

Rothová Eva, Mgr.
Senajová Alena, PaedDr.

alena.senajova@zs3sp.sk

Slivková Marta, Mgr.
Smetanka Martin, PaedDr.

martin.smetanka@zs3sp.sk

Smetanková Silvia, RNDr.
Smolková Jana, Mgr.
Spišák Ľubomír, Mgr.
Spišáková Tatiana, Mgr.
Suchaničová Daniela, Mgr.
Šlechtová Adriana, Ing.
Špilárová Andrea, PaedDr.
Vargová Katarína, Mgr.
Vatehová Veronika, Mgr.
Zapotocká Alexandra, Mgr.

Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove