Svetový deň zdravia na našej škole
     7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO - World Health Organisation ). Tento deň má od roku 1950 prívlastok ako Svetový deň zdravia.  
     Dôležité je uvedomiť si, že cesta k zdraviu je len jedna – starať sa o svoje zdravie a chrániť si ho, pretožezdravie máme len jedno. V tomto duchu sa niesolaj školský preventívny program s názvom“ Hry a zdravie“ s cieľom: Ochrana zdravia a prevencia proti drogám. Najprv to boli hry a aktivity o zdraví, ktoré previedli triedni učitelia so žiakmi na triednických hodinách.  Pri tejto príležitosti sa na našej škole už v marci  uskutočnili postupne prednášky s besedou pre žiakov 5. a 7.ročníka na tému „Zdravý životný štýl „ s pracovníčkou  RÚVZ Svidník Mgr. Editou Podanou, kpt. Ing. Jaroslavom Gburom z OR PZ vo Svidníku a s pracovníčkou POS vo Svidníku  Annou Hrebeňakovou.
      V závere preventívneho programu čakali na žiakov aplikačné úlohy a to vymyslieť a napísať báseň alebo príbeh na tému: Zdravie je najväčší poklad a zhotoviť v triedach nástenky na tému: Životné prostredie a zdravie alebo Výživa a zdravie. Hodnotiacu komisiu najviac presvedčili nástenky žiakov: IX.B trieda  s názvom Ničiť prírodu je nebezpečné a pyramída zdravia – triedny učiteľ Ing. Adriana Ṡlechtová,  VII.A  trieda s názvom Ochrana životného prostredia - triedny učiteľ  Ing.  Jana Antolová a VI.B trieda  s názvom Chráňme si svoje zdravie - triedny učiteľ PaeDr. Andrea Špilárová.  Komisiu najviac zaujali básne: Jakub Vorobeľ - VII.B, Dalibor Rudy – VII.B a Lucia Mačugová – VII.A trieda
Každý človek chce byť zdravý,
no zdravie si málo chráni.
Ak chceš zdravie dobré mať,
 s kapustou sa skamaráť.
 
Ráno vyskoč z postele, pretiahni si svaly,
otužuj a posilňuj, aby si bol zdravý.
Klobásy a pečienky už vynechaj,
miesto toho pohár mlieka vyskúšaj.
 
Na srdiečko pozor daj,
 pohybom mu pomáhaj.
Cievam dopraj veľa vody,
pomôžeš aj svojej koži.
 
Na slnku sa vyhrievaj,
vitamíny dopĺňaj.
Tancuj, spievaj, zabávaj,
 zdravý život užívaj.             
 
           Jakub Vorobeľ VII.B 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove