Darované Vianoce z CHARITY DAY
                                Zapálením prvej adventnej sviece sme u nás v nultých triedach prvýkrát precítili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Vyzdobené triedy, vymaľované výkresy, výrobky, obrázky s Mikulášom boli pripravené na ten čarovný okamih, keď k nám prišiel skutočný Mikuláš.  ,,NULŤÁCI“ boli v tento deň tí najlepší z najlepších. Mikuláša potešili básničkami, pesničkami, špeciálnym poďakovaním. Za svoju usilovnosť boli odmenení sladkým balíčkom. Najväčšiu radosť však mali z fotenia s Mikulášom. Spoločnú fotografiu chcú mať všetcidoma, čo im aj triedna učiteľka sľúbila. No, nebude to iba tak. Fotografia bude odmenou za usilovnosť pri príprave vianočného programu. O tom ako sa nám darilo, a či si každý domov odniesol fotografiu s Mikulášom vám napíšeme.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove