Mladí tanečníci sa stretli na Regionálnej prehliadke
detských tanečných skupín
26.mája sa v divadelnej sále mesta Stropkov uskutočnila Prehliadka detských tanečných skupín v kategórii nefolklór. Súťažilo sa v dvoch kategóriách- tanečníci do 11 rokov a tanečníci do 15 rokov. Na tejto tanečnej prehliadke sa predstavilo 7 choreografií z okresu Stropkov a 4 choreografie z okresu Svidník.
            Aj žiaci našej školy (4.B) sa tejto prehliadky zúčastnili. Prezentovali sa tancom „PIRÁTI" a s týmto tancom si vytancovali  hlavnú cenu a zlaté pásmo v kategórii tanečníkov do 11 rokov.
            Mladým tanečníkom blahoželáme a prajeme im veľa ďalších tanečných úspechov.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove