Deň Zeme - beseda s p. Baluďanským

          Vyhlásil ho v roku 1970 ešte ako Deň Zeme americký senátor Gaylord Anton Nelson. Organizácia Spojených národov (OSN) na ten istý deň, 22. apríla, vyhlásila v roku 2009 Medzinárodný deň Matky Zeme (International Mother Earth Day). S týmto názvom sa slávi od roku 2010.

          V rezolúcii OSN sa ďalej konštatuje, že slovné spojenie Matka Zem, v niektorých jazykoch aj Zem živiteľka, odráža vzájomné prepojenie medzi Zemou, prírodnými ekosystémami a človekom. Aj žiaci VIII.A a VIII.B dňa 22.4.2015 sa pri príležitosti Dňa Zeme  zúčastnili prednášky v rámci Geografie s pánom Mgr. D. Baluďanským z okresnej hvezdárne Roztoky a takýmto spôsobom poukázali na škodlivé vplyvy na našu planétu Zem.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove