Podporený projekt  Čo znamená, keď sa povie, že Košice sú „metropolou východu“
V rámci grantového programu Nadácie Orange zameraného na netradičné vyučovanie na školách s názvom Školy pre budúcnosť 2011/2012 do ktorého som sa svojím projektom zapojila pod názvom Čo znamená, keď sa povie, že Košice sú „metropolou východu“ uspel v konkurencii všetkých predložených projektov a bol schválený finančný dar vo výške 1000€.
Zámerom môjho projektu bolo vyučovanie vlastivedy inovatívnou formou a nápadmi, využitie zážitkové a projektové vyučovanie, žiaci mali možnosť spoznať zemepisné a historické poznatky, krásy prírody, udalosti z minulosti. Podporením projektu cez naše hodiny vlastivedy v Základnej škole na Konštantínovej ulici v Stropkove sme navštívili historické mesto Košice po ktorom nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá nám pútavo rozprávala o histórii, predstavila nám historické námestie, archeologické múzeum, dóm svätej Alžbety, mestské hradby, štátne divadlo, spievajúcu fontánu, historické budovy na hlavnej ulici, orientovali sme sa v mape, zašli sme k Miklušovej väznici, prešli uličku remesiel a navštívili sme unikátny európsky skvost - gejzír v Herľanoch blízko Košíc. Celý projekt sa niesol v duchu legendy o Matejovi Korvínovi a jeho lampáši, s ktorým sme navštívili aj našu metropolu. Všetky získané poznatky sme si zapísali do triednej kroniky vlastivedy.
Takto získané vedomosti o našej histórii zostanú našimi určite dlhšie, ako keby sme si ich len naštudovali z učebnice. Boli to príjemné a nezabudnuteľné hodiny vlastivedy strávené spoznávaním metropoly východu vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácia Orange.
Celý projekt trval počas mesiacov apríl – máj 2012 a vďaka skvelej odozve žiakov a rodičov plánujem v takomto vlastivednom projekte pokračovať aj v budúcnosti.

                                                                           
Mgr. Jana Smolková
                                                                             
 autorka projektu
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove