V súťaži detských kresieb NBS zvíťazila žiačka
zo Stropkova
         Národná banka Slovenska usporiadala výtvarnú súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl, Čo vieme o Národnej banke Slovenska pod názvom
„ POVIEME TO FARBIČKAMI“  
          Víťazkou sa stála

Alžbeta Bujdošová 

žiačka 7. ročníka zo Základnej školy na ulici Konštantínovej v Stropkove.
Práce posudzovala komisia zložená z pracovníkov NBS a prizvaných grafikov výtvarníčky Milice Dolákovej a fotografa Bedricha Schreibera. Víťazke a ďalším oceneným odovzdal ceny v kongresovej sále guvernér Národnej banky Slovenska Jozef  Makúch počas Dňa otvorených dverí NBS 25. mája 2013. Všetky práce ostávajú do konca ako stála výstava, aby si ich mohli pozrieť aj ďalší návštevníci budovy NBS.
           Po odovzdaní cien pokračovali v obhliadke  na 30. poschodí. Nahliadli ako vyzerá pracovňa guvernéra NBS na 10. poschodí, zasadacia miestnosť, zasadacia miestnosť Bankovej rady NBS, falzifikáty a ochranné prvky bankoviek na 4. poschodí. Vyskúšali si váhu zlatej tehličky, razbu pamätných žetónov. Videli ako vyzerá milión eur a nechýbala ani simulácia prevozu peňazí v spolupráci s Policajným zborom.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove