Pracovné stretnutie rodičov žiakov 9. ročníkov so zástupcami stredných škôl okresu Stropkov a Svidník
 
          Dňa 14. januára 2013 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov stredných škôl okresov Stropkov a Svidník s rodičmi žiakov, ktorí v školskom roku 2012/2013 končia deviaty ročník.
          Cieľom tohto stretnutia bolo oboznámiť rodičov s podmienkami prijatia na jednotlivé stredné školy ako aj s novootvorenými odbormi na štúdium v šk. roku 2013/2014.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia týchto škôl:
Spojená škola Svidník – riaditeľka školy RNDr. Mária Makutová
Stredná odborná škola Svidník – zást. riaditeľa školy Ing. Viera Kmecová
Stredná priemyselná škola Svidník – Ing. Vladimír Kucer
Gymnázium Stropkov – zást. riaditeľa školy RNDr. Ľubov Petričková
Stredná odborná škola Hviezdoslavova ul. Stropkov – riaditeľ školy Ing. Peter Kuľbaga
Stredná odborná škola Hlavná ul. Stropkov – zást. riaditeľa školy Ing. Eva Vandová
         Po základných informáciách zo strany zástupcov stredných škôl rodičia mali možnosť s nimi individuálne konzultovať otázky týkajúce sa štúdia, konkrétnych odborov ako aj umiestnenia sa na trhu práce.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove