Európsky týždeň mobility v ZŠ Konštantínova

            Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22.septembra. Cieľom kampane je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom, či hromadnou dopravou) ako alternatívu osobnej motorovej dopravy.

            V rámci týždňa mobility zorganizovali ŠKD v spolupráci s CVČ pri ZŠ Konštantínova  cyklopreteky. Kvôli zhustenej cestnej premávke  preteky prebehli v areáli základnej školy, kde pán Motyka pripravil trať pre malých cyklistov. Pretekári súťažili s veľkým športovým nasadením, o čo najlepšie umiestnenie. Tridsaťdeväť súťažiacich bolo rozdelených do štyroch kategórií, v ktorých dosiahli  takéto výsledky:

I. kategória 1.-2. roč. dievčatá:

1. Timea Jakubčová
2. Alexandra Kmiťová
3. Sabina Kasardová

II. kategória 1.-2. roč. chlapci:

1. Florián Lehocký
2. Tomáš Jakub
3. Tomáš Škublík

III. kategória 3.-4. roč. dievčatá:

1. Liana Materňaková
2. Laura Poláková
3. Natália Kloceková

IV. kategória 3.-4. chlapci:

1. Marek Sabo
2. Jozef Kmiť
3. Dávid Hrubý

                                                           A. Senajová

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove