Škola v prírode

     V dňoch 9.6 - 13.6.2008 tretiaci našej školy absolvovali Školu v prírode
v Tatranskej Lomnici. Cieľom pobytu bolo upevniť zdravie a fyzickú zdatnosť žiakov, rozšíriť poznatky o bohatstve prírodných krás Slovenska, upevniť kolektív žiakov a viesť ich k samostatnosti, zodpovednodnosti a disciplíne.
     Všetkých 48 žiakov a pedagogický dozor bolo ubytovaných v hoteli Morava. Zdolali sme trasy:
Hrebienok, Studenovodské vodopády, Reinerová chata, Zamkovského chata, symbolický cintorín, Popradské pleso, Štrbské pleso, Belianská jaskyňa, Spišský hrad, pamätihodnosti Levoče a aquapark v hoteli Odborár s jeho atrakciami.
     Pohyb a čerstvý vzduch urobili zázraky v reštaurácii pri stravovaní. Večerný čas sme si skrátili rôznymi športovými a spoločenskými hrami.
     Naše poďakovanie patrí sponzorovi cien firme Wiber. Čas uplynul veľmi rýchlo a už teraz sa tešíme na ďalšie spoznávanie našej krajiny.
Pedagogický dozor: Mgr. A. Kelevedžievová
                              Mgr. Eva Rothová
                                     A. Antošová
                                     S. Motyka
                                            Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove