Výsledková listina Geografickej olympiády

Dňa 15.12.2011 sa uskutočnilo školské kolo GEO. Celkovo súťažilo
100 súťažiacich zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka.
Výsledky školského kola GEO sú nasledovné:

Kategória G - 7. ročník
 
1. misto - Sebastiána Frigová 7.A
 
2. miesto - Lucia Mačugová 7.A
 
3. miesto - Alexandra Birošová 7.A
 
Kategória F - 8. ročník
 
1. miesto - Lívia Džupinová 8.A
 
2. miesto - Zuzana Rusinková 8.A
 
3. miesto - Alžbetka Bučková 8.A
 
Kategória E - 9. ročník
 
1. miesto - Monika Hruščová 9. A
 
2. miesto - Stanislav Drotár 9.A
 
3. miesto - Martina Vrábľová 9.A
 
                                              Zodpovedná Mgr. Marta Michrinová


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove