Výsledky prijímacích pohovorov do matematickej triedy na školský rok 2008/2009
Poradie
Kód
1.       
B13
2.       
D9
3.       
A3
4.       
B10
5.       
C9
6.       
B1
7.       
B3
8.       
B8
9.       
D4
10.  
C8
11.  
D5
12.  
E2
13.  
E1
14.  
A1
15.  
C2
16.  
C1
17.  
A11
18.  
B9
19.  
C7
20.  
C13
21.  
C4
22.  
A12
23.  
A10
24.  
B11
25.  
D1
26.  
C11
27.  
B12
28.  
A4
29.  
C6
30. 
D7
31.  
D8
32.  
B5
33.  
D2
34.  
D11
35.  
B6
36.  
C12
37.  
B7
38.  
B14
39.  
D3
40.  
C10
41.  
C5
42.  
A8
43.  
B2
44.  
A5
45.  
B4
46.  
A9
47.  
D12
48.  
D10
49.  
A6
50.  
A7
51.  
A2
52.  
D6

 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove