„Slovníky z reality“
 
Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku zapojili do jazykovej súťaže pod názvom „Môj slovník z reality“, ktorú vyhlásil portál jazykovevzdelavanie.sk. Ich úlohou bolo vytvoriť trojpísmenkový slovník. Ku každému písmenku abecedy si mali vybrať 19 slovíčok vo zvolenom cudzom jazyku ( všetci naši súťažiaci si vybrali angličtinu ), preložiť príslušné slovíčko do slovenského jazyka, doplniť ho obrázkom a krátkou vetou alebo frázou. Aj keď sa zadanie javilo spočiatku jednoduché, súťažiaci mali plné ruky práce, keď chceli, aby ich výtvor bol čo najlepší. Ukážky ich prác, ako aj samotných autorov slovníkov si môžete pozrieť na fotografiách. Sú nimi: Sofia Bodnárová a Timea Cviklíková (5. B), Martin Madzin (6. A) a Tamara Horňáková (7. A).
 Výsledky súťaže budú známe koncom apríla, tak im držme spoločne palce!


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove