Biologická olympiáda - „Poznaj a chráň“
            12. apríla 2016 naši biológovia z VIII.B triedy ukázali svoje vedomosti na Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla, kde sa konalo obvodné kolo Biologickej olympiády, kategórie E,      pod názvom „Poznaj a chráň“, v tomto roku zamerané na prírodu extrémnych stanovíšť. Veľmi nás potešili ich vynikajúce výsledky. V odbornosti zoológia sa Samuel Jobko umiestnil na 1. mieste a Henrich Čeledinský na 3. mieste. V odbornosti botanika sa Viktor Mačuga umiestnil na 2. mieste. Srdečne blahoželáme! Samuel Jobko a Viktor Mačuga postúpili na krajské kolo, na ktoré sa pripravujú štúdiom, ale aj pozorovaním a výskumom živočíchov a rastlín v prírode, ktoré sa zaznamenáva do správ z pozorovania vybraných organizmov.                       
                                                                Mgr. K. Vargová


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove