Okresné kolo HK
     Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci so Školským úradom v Stropkove usporiadalo v kaštieli a jeho reprezentačných priestoroch dňa 22.03.2017 okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín.
    Rečnícky talent všetkých súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v troch kategóriách. V každej kategórii mala zastúpenie aj naša škola, a to na základe výsledkov školského kola.
Umiestnenie našich žiakov na OK HK :
1.kat. próza:    2.miesto: Viktória Želinská
2.kat. poézia – 2.miesto: Kristiána Micheľová, V.A
                        3.miesto: Adelka Vrabľová, V.A
          próza -  2.miesto: Karolína Štofirová, VI.A
Blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme!


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove