Charity Day
 
         December patrí na našej škole už tradične podujatiu nesúcemu názov Charity Day. V tomto školskom roku sa konal už po tretí krát. Ako už zo samotného názvu vyplýva, jedná sa o akciu, ktorá má dobročinný podtón a jej zámerom je predajom rôznych maličkostí, ktorých sa boli žiaci ale aj učitelia našej školy ochotní zriecť, získať sumu, ktorá bude následne odovzdaná vybranému zariadeniu.
         13. decembra 2012 teda tento „tovar“ zaplnil „pulty“ v školskej klubovni a mohlo sa predávať. Kupujúci boli naozaj skvelí. Prejavili obrovskú dávku solidarity, keď v čase Vianoc mysleli na tých, ktorí to v živote nemajú jednoduché. Po záverečnom spočítaní „tržby“ výťažok z tejto akcie činil 186,33 €. Z tejto sumy bolo 30 € odovzdaných na Benefičnom koncerte Domu detí božieho milosrdenstva a zvyšných 156,33€ poputuje Rehabilitačnému centru pri DSS v Stropkove.
         Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili a prispeli svojím dielom k jej úspechu.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove