Akú sme zažili hodinu vlastivedy
 
Sme druháci zo Základnej škole na Konštantínovej ulicu v Stropkove a v našom novom predmete vlastivedy sme mali veľmi peknú tému História obce. Naša pani učiteľka Mgr. Jana Smolková pre nás pripravila veľmi nezvyčajnú hodinu. K nám do triedy prišiel arch. Ing. Marko Vateha porozprávať o histórii mesta Stropkov. Boli sme veľmi nadšení, chceli sme sa veľa veci opýtať. Dozvedeli sme sa o histórii od vzniku mestečka Stropkov, ako to mohlo u nás vyzerať, aký bol Stropkovský hrad, o Stropkovskom panstve, veľa o kaštieli,  akí remeselníci majstrovali v meste, čo sa pestovalo a chovalo. Súčasťou hradu bol aj kostol, nás veľmi zaujímal hrad, čo sa tam robilo. Dozvedeli sme sa, že mesto Stropkov môže mať 600 – 800 rokov. Jeho rozprávanie sa uberalo až k dnešnej podobe mesta.  Opísal nám ako by malo vyzerať naše námestie po rekonštrukcii, ktorá má teraz začať. Naša hodina vlastivedy ubehla veľmi rýchlo. Za odmenu sme nášmu hosťovi nakreslili obrázky o historickom Stropkove. Táto vyučovacia hodina bola pre nás veľmi zaujímavá a veľa sme sa dozvedeli.
                                                                                                                                 Žiaci II.B


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove