Rozprávkové vretienko – obvodné kolo
     „Pesnička sa spieva, rozprávka sa rozpráva. A kto sa rád díva, krásne veci poznáva...“
     Predvianočný čas mali možnosť niektorí žiaci zažiť naozaj rozprávkovo. Dňa 20.12.2017 sa v priestoroch CZŠ v Stropkove konala súťaž Rozprávkové vretienko, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí postúpili zo školského kola. Úspešnejší sme boli v II. kategórii, kde Katarína Glinská svojou interpretáciou rozprávky vybojovala nielen pre seba, ale aj pre školu 1. miesto.
                                                                                                           Blahoželáme a ďakujeme!


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove