Prípravné elektronické testovanie deviatakov
          Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutočnil na niektorých školách tzv. skúšobné „e-Testovanie 9“ zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Skúšobné testy absolvovali žiaci v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (projekt E-test). Elektronické testovanie prebieha online pripojením žiaka prostredníctvom webového prehliadača na testovací server v presne stanovený čas začiatku testu.
          Sériu skúšobných e - testovaní začali 26. februára 2014 deviataci zo ZŠ v Brezovici, Budimíre, Novákoch, Trebišove a žiaci deviateho ročníka našej školy. Na vypracovanie testu z matematiky a slovenčiny mali po 60 minút. Žiaci si mohli v tomto pilotnom testovaní vyskúšať svoju pripravenosť na reálne Testovanie 9 a získať skúsenosti s moderným – elektronickým spôsobom overenia vedomostí. Zároveň zažili podobné online prostredie, aké by malo byť v budúcnosti pri deviatackom testovaní, ale aj pri elektronickej maturite. Žiaci pri testovaní nemali prístup k iným stránkam na internete. Pri riešení úloh z matematiky si mohli na počítači spustiť len program kalkulačka a pracovali pod dohľadom školského administrátora.
Reálne testovanie deviatakov sa uskutoční v stredu, 12. marca 2014, tak im všetkým držíme prsty a želáme veľa úspechov.
Jana Antolová
školský koordinátor e-testovania


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove