Európsky deň jazykov na ZŠ Konštantínova
 
     Európsky deň jazykov /European Day of Languages / bol vyhlásený v roku 2001, kedy sa aj po prvý raz oslavoval a to presne 26. septembra. Odvtedy je tento deň príležitosťou na oslavu jazykovej rôznorodosti členských krajín Európskej únie  a jeho zámer je podpora k učeniu jazykov. Tento cieľ podporujeme aj na našej škole, a tak sme v tomto školskom roku začali s tradíciou oslavy sviatku jazykov.
V našej škole sa žiaci učia tri jazyky – anglický, nemecký a ruský.  Preto sme sa zamerali hlavne na krajiny, v ktorých sú tieto jazyky úradným jazykom. Pre žiakov II. stupňa vyučujúci cudzích jazykov pripravili kvíz, ktorý obsahoval nielen otázky z oblasti gramatiky alebo slovnej zásoby, ale tiež preveril ich vedomosti z rôznych oblastí života a každodenných situácií.  Žiaci sa s otázkami popasovali naozaj zodpovedne, aj keď nie všetky im, ako sa hovorí „sadli“. Niektorí museli dokonca absolvovať tzv. rozstrel, aby mohol byť určený  víťaz.
 
Poradie v jednotlivých ročníkoch je nasledovné:
Anglický jazyk:
 
V. ročník:   I. miesto –  Marcel Slivka
                 II. miesto – Lívia Ducárová
                 III. miesto – Henrich Čeledinský
 
VI. ročník:   I. miesto – Klaudia Hocková
                 II. miesto – Sofia Kaščáková
                 III. miesto – František Roba
 
VII. ročník:   I. miesto – Carly Cichá
                  II. miesto – Juraj Piskorík
                  III. miesto – Dávid Drotár
 
VIII. ročník:   I. miesto –  Sabína Jalčová
                   II. miesto – Sebastiána Frigová
                   III. miesto – Daniel Skasko
 
IX. ročník:     I. miesto –  Samuel Široký
                   II. miesto –  Dominik Pališin
                   III. miesto – Patrícia Fakačová
 
Ruský jazyk:
VII. ročník:    I. miesto – Barbora Vereščáková
                   II. miesto – Alica Kimáková
                   III. miesto – Michal Kočiš
 
Nemecký jazyk:
IX. ročník:     I. miesto – Štefan Vansač
                  
     Takéto dni nám pripomínajú dôležitosť cudzích jazykov nielen na hodinách jazyka, ale aj na spoznávanie a získavanie vedomostí v iných oblastiach života. Veríme, že pripomenutím si Európskeho dňa jazykov na našej škole sme aspoň trošku povzbudili našich žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu sa v oblasti cudzích jazykov v škole aj mimo nej a potvrdili sme staré známe : „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove