Na exkurzii v múzeu
 
 
               Dňa 3. novembra sme sa vybrali na exkurziu do Hanušoviec nad Topľou. Cieľom našej trasy bol kaštieľ, v ktorom sa nachádza vlastivedné múzeum, kde sme sa dozvedeli niečo o prírode, videli sme rôzne druhy kameňov, rastlín, zvierat .Zaujímavé boli aj informácie z  histórie východného Slovenska, o dobe kamennej, medenej, bronzovej, železnej, či o minulosti hradov. Mohli sme si obzrieť imitácie domov spred tisícročí. Najviac sme si užili remeslá. Skúšali sme napríklad pliesť náramky, vyrábať prstene, pracovať s hrnčiarskym kruhom. Na našej ceste za poznaním nás sprevádzali p. uč. Kačmárová a p. uč. Michrinová, ktorým aj touto cestou ďakujeme.
 
                                                                  Žiaci VI.A a VI.B


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove