Mladí  zdravotníci zo ZŠ Konštantínova to vyhrali
 
        V mesiacoch máj a jún organizuje SČK súťaže zdravotníkov po celom Slovensku. Súťaže v poskytovaní prvej pomoci sú prípravou na letné prázdniny, kedy si deti užívajú leto a môžu sa stať úrazy.
        Najmladší dobrovoľníci a členovia SČK sú žiaci ZŠ. Svoje schopnosti v poskytovaní prvej pomoci preukázali na súťaži hliadok mladých zdravotníkov (ďalej len HMZ), ktorú organizoval územný spolok SČK vo Svidníku 13.6.2011. HMZ I získali I. miesto a HMZ II obsadili 8. miesto. Sú vzorom pre svojich spolužiakov. Šíria medzi nimi nadšenie pre dobrovoľnú spoluprácu so SČK, ale hlavne pre ochranu ľudského zdravia a života. V prípade, že sa niečo stane, vedia zachovať rozvahu a poskytnúť pomoc.
        Chceme sa poďakovať pani Bujdošovej zo záchrannej služby Falk, že našim žiakom urobila prednášku z praktickej zdravotnícej prípravy.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove