Dejepisno-geografická exkurzia
do vlastivedného múze v Hanušovciach nad Topľou
.
 
Dňa 18.11.2011 sa žiaci VII.A a VII.B zúčastnili dejepisno-geografickej exkurzie v Hanušovciach nad Topľou. Exkurzia bola zameraná na poznanie svojich dejín, ktoré patria k príjemným povinnostiam kultúrneho človeka. Tak ako doma počúvame spomienky svojich rodičov a prarodičov, niekedy s trochu pochybujúcim úsmevom, niekedy s nadhľadom, no predsa s nostalgiou a s úctou sa obraciame k dávnejším spomienkam spoločenstva žijúceho na istom území, spojeného príslušnosťou k rodnej hrude a k tomu, čo do nej vpísali generácie pred nami.
                                                                    Mgr. Marta Michrinová
                                                                         


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove