Deň otvorených dverí

          10. december 2013 bol naozaj neobyčajný deň pre žiakov a učiteľky nutlých ročníkov. Počas Dňa otvorených dverí sme privítali na pôde školy množstvo milých hostí, rodičov a budúcich prvákov. Deti si mohli prezrieť priestory školy, vyskúšať si písanie na veľkú školskú tabuľu, kreslenie, počúvali rozprávku i pesničky, ktoré sa im veľmi páčili. Pre najmenších to bol jeden z prvých kontaktov s „veľkou školou“
 
          A ako to celé vyzeralo? Budúcich prvákov, ktorých bolo skutočne veľa, privítali naši žiaci bohatým programom - básničkami a riekankami i piesňami, ktoré sa už v škole od septembra naučili. Žiaci spolu s pani učiteľkami porozprávali všetkým, čo v škole robíme, ako sa učíme. Deti hravou formou spoznali prostredie školy.
Každý budúci prváčik si odniesol okrem pekných spomienok zo školy aj vlastnoručne namaľovaný obrázok a malý darček.
          Tešíme sa aj na budúci školský rok!


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove