Ľudovít Štúr

Človek bez svedomia je koža biedna daromná,
 národ bez vedomosti historickej o osobe a predkoch svojich je hromádka koží  otrockých.“

     Veľká pravda vyslovená veľkým človekom – Ľudovítom Štúrom.
Aj žiaci našej ZŠ si v uplynulých dňoch pripomenuli 200. výročie jeho narodenia nielen v rámci projektového vyučovania, ale aj v dramatizovanom literárnom pásme s názvom Ľudovít Štúr. Štyria herci z Divadla Juraja Benčíka, známeho slovenského míma, herca a pedagóga, nám netradičným spôsobom priblížili tohto významného jazykovedca, básnika, politika, pedagóga a novinára, ktorý sa zaslúžil o to, že dnes môžeme hovoriť jazykom slovenským, nie maďarským, či nemeckým. Žiaci si tak mohli rozšíriť svoje vedomosti z učiva, dozvedieť sa aj niečo nové.   
    
Na obhajobu Ľ. Štúra, ktorému niektorí vždy  vytýkajú ypsilon, treba poznamenať, že nebol to on, kto ho zaviedol. Jeho používanie totiž navrhol až Martin Hattala v roku 1852 a k jeho ustáleniu prispel v roku 1902 Samo Czambel.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove