Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 7.12.2010, v utorok, sa zúčastnilo 14 žiakov II. stupňa na olympiáde z anglického jazyka. Súťažilo sa v troch kategóriách: I. kategória - 1A – žiaci 6. a 7. ročníka,
II. kategória – 1B – žiaci 8. a 9. ročníka a po prvýkrát kategória – 1D – žiaci, ktorí nejakú dobu žili v zahraničí.
Výsledková listina:
1A:    1. miesto – Alžbeta Bučková, VII.A
         2. miesto – Dominik Pališin, VII.A
         3. miesto – Kristína Petarčíková, VI.A
 
1B:    1. miesto – Dávid Kosť, IX.A
         2. miesto – Lenka Babjarčíková, IX.A
                            Erik Antoš, IX.A
         3. miesto – Tomáš Semančík, IX.A
 
1.D:   1. miesto – Caroline Cichá, V.A
         2. miesto – Melissa Marušáková, V.A 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove