Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Vo štvrtok 20. 3. 2014 znelo v reprezentačných miestnostiach Kaštieľa v Stropkove umelecké slovo. Každoročne sa na súťaži Hviezdoslavov Kubín stretávajú tí, ktorí majú radi poéziu i prózu a venujú sa jej prednesu. Zúčastnili sa i naši žiaci a niektorí si odniesli krásne ceny.  

 I. kategória- Poézia: 3. miesto Adela Vrabľová (II. A)
III. kategória- Poézia: 2. miesto Alžbeta Bujdošová (VIII.A)- vlastná tvorba 
                       
Próza: 3. miesto  Jana Orszová (VIII.A)

                                                                               Mgr. Emília FlešárováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove