Vianočná besiedka v nultých ročníkoch

          Vianoce, sviatky lásky, pokoja a rodinnej pohody nám opäť tíško klopú na dvere. Aj my sme pripravili pre rodičov a priateľov školy milý darček, ktorý sme rozbalili na vianočnej besiedke. Slávnostne pripravené triedy vítali hostí sviatočnou náladou. Spev kolied, veršíky o narodení Ježiška, vinše umocnili príjemnú atmosféru. Niekoľko týždňová príprava nevyšla nazmar, program bol prerušovaný uznanlivým potleskom, ktorý si žiaci skutočne zaslúžili. Deti boli úžasné, všetci sa snažili predviesť sa v plnej paráde a pre všetkých mali pripravený aj vianočný pozdrav. Besiedka sa skončila a nám všetkým zostali krásne spomienky a fotografie, ktoré nám budú pripomínať šikovnosť našich detí.

          Žiaci a učiteľky nultých tried Vám prajú pokojné a požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia, šťastia v novom roku.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove