Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

Termín testovania:
     Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov bolo vykonané v jednom termíne dňa 6. februára (streda) vo všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinskýmna celej populácii žiakov okrem žiakov
s mentálnym postihnutím. Testovania sa mohli zúčastniťlen žiaci 9. ročníkov základnej školy.
V školskom roku 2007/2008 sa náhradné testovanie bude konať 18.3.2008.

Časový harmonogram testovania - 6. február 2008
Otváranie zásielok s testami:                                              7:30 hod.
Kontrola počtu testov a úplnosti zásielky z matematiky:   7:30 - 8:00 hod.
Začiatok testovania:                                                           8:05 hod.

Čas testovania:
  8:10 -  8:55 hod.     (45 minút)     - matematika I. časť - vedomostný test
  8:55 -  9:05 hod.     (10 minút)     - prestávka
  9:05 -  9:35 hod.     (30 minút)     - matematika II. časť - test matematickej 
                                                    gramotnosti
  9:35 -  9:50 hod.     (15 minút)     - prestávka
                                                  - kontrola testov z vyučovacieho 
                                                    a štátneho jazyka
  9:50 - 10:35 hod.     (45 minút)    - vyučovací jazyk I. časť - vedomostný test
10:35 - 10:45 hod.     (10 minút)    - prestávka
10:45 - 11:15 hod.     (30 minút)    - štátny jazyk II. časť - test čitateľskej 
                                                    a jazykovej gramotnosti

Ukončenie testovania:                                                    11:20 hod.
Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove