Pedagogickí pracovníci si zmerali sily vo volejbale

     Minulý piatok sa v ZŠ na Konštantínovej ulici uskutočnil jubilejný 10. ročník mixvolejbalu školských pracovníkov o pohár riaditeľky školy.
     Pod vysokú sieť nastúpili proti sebe družstvá vo veľmi dobrej športovej forme, turnaj sa niesol v športovom duchu a v priateľskej atmosfére, ktorú ešte umocnilo záverečné posedenie. " Je peknou tradíciou, že raz v roku môžeme privítať v našej telocvični svojich kolegov zo základných škôl. Sme veľmi radi, že aj napriek veľkému pracovnému vyťaženiu si kolegovia našli čas a hlavne ochotu prísť a zmerať si sily vo volejbale. Chceme aj touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným za to, že prijali naše pozvanie a vedeniu ich škôl za to, že umožnilo svojim pedagogickým zamestnancom zúčastniť sa na tejto akcii," uviedla riaditeľka ZŠ na Konštantínovej ulici Mgr. Tatiana Spišáková a dodala:
" Zároveň za veľmi príjemnú športovú atmosféru ďakujeme kolektívom zo ZŠ Mlynská, ZŠ Havaj a Bukovce, CZŠ a ZŠ Hrnčiarska,
ZŠ Konštantínova.
     Za podporu ďakujeme aj PaedDr. Michalovi Lipinskému, viceprimátorovi mesta a Mgr. Ľubomírovi Spišákovi, vedúcemu OŠaK."Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove