Historický šerm
                Pre žiakov 6. a 7. ročníka sme na našej škole pripravili netradičnú hodinu dejepisu. Navštívili nás členovia skupiny historického šermu AMEART, ktorí nás previedli históriou stredovekých zbraní. Svoje pútavé rozprávanie o živote stredovekých bojovníkov dopĺňali ukážkami stredovekého bojového umenia. V rannom stredoveku vojaci používali chladné zbrane a to sečné, rezné a bodné. V neskorom stredoveku k týmto pribudli zbrane palné. V závere prednášky mali žiaci možnosť vyskúšať si zbroj chudobného i bohatého stredovekého bojovníka a prezrieť si rôzne druhy zbraní z tohto obdobia.  


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove