S rozprávkou „O dvanástich mesiačikoch“ v MŠ A. Hlinku
                Žiaci II. B zo ZŠ Konštantínova navštívili 8. decembra MŠ A. Hlinku. Pod vedením vychovávateľky A. Senajovej a triednej učiteľky J. Demjanovej si pre malých kamarátov pripravili malé prekvapenie, dramatizáciu rozprávky „O dvanástich mesiačikoch“.
Škôlkari so záujmom sledovali ako macocha s Holenou trápia Marušku. Postupne ako sa dej rozprávky stupňoval, ich sympatie k dobrej a pracovitej Maruške narastali. Keď dobrá a slušná dievčinka našla pomoc u dvanástich mesiačikov, deti sa potešili, že nie je osamotená vo svojom trápení. Potom sa vybrali za dvanástimi bratmi macocha s Holenou, a tie veru neprejavili žiadnu úctu najstaršiemu deduškovi. Za ich správanie ich stihol zaslúžený trest, stratili sa v snehovej metelici. Macocha s Holenou boli potrestané a rozprávka skončila tak ako mala: DOBRO ZVÍŤAZILO NAD ZLOM. 
Malí diváci po skončení rozprávky vedeli presne vysvetliť, prečo bola Maruška odmenená a macocha s Holenou potrestané.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove