Turistická vychádzka na Jasenovský hrad

              Jasenovský hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13. storočí. Mal strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever. V súčasnosti sa zo stredovekého hradu sa zachovali predovšetkým murivá paláca a veže a v interiéri objektu nepatrné zvyšky renesančných klenieb. Kamenné múry členia nepravidelné otvory okien, dnes už bez orámovania. Z pôvodných architektonických detailov sa zachovalo gotické kruhové okienko. Vstupná polkruhová renesančná brána vedie na prvé nádvorie.
              
30. septembra sa žiaci navštevujúci ŠKD zúčastnili turistickej vychádzky na Jasenovský hrad. Po nenáročnom výstupe na hradný kopec deti obdivovali krásny výhľad do širokého okolia. Pokračovali v prehliadke hradu, kde ich zaujali rôzne kamenné stavby a opevnenia. Príjemne unavené, ale plné zážitkov sa tešili na spiatočnú cestu s otázkou, kedy pôjdeme na ďalší hrad.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove