Slávnostné zahájenie školského roku 2008/2009

     Milí žiaci, dievčatá a chlapci, vážení rodičia, starí rodičia, vážené kolegyne, kolegovia, ostatní prítomní tohto slávnostného otvorenia nového školského roka. 
     Srdečne Vás vítam v átriu našej Základnej školy na ulici Konštantínovej. Zvlášť medzi nami vítam viceprimátora nášho mesta pána
PaeDr. Michala Lipinského.

     Milí žiaci, mnohí z Vás ešte žijú zážitkami z prázdnin a ja dúfam, že boli neopakovateľné, že ste si oddýchli od školských povinností, lebo od zajtra sa všetkých školách opäť rozozvučí zvonec, ktorý oznámi koniec prázdnin, oddychu, sladkého nič nerobenia, čas dovoleniek a začiatok vyučovania a povinnosti v škole. Aj tento školský rok naša škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na prácu, ale aj na mimoškolské aktivity. Veď kto sa môže popýšiť takýmto areálom, viacúčelovým ihriskom, tenisovým ihriskom alebo krytou plavárňou. Som veľmi hrdá spolu so svojimi kolegami, že práve v tomto období si pripomíname 10. výročie našej školy. V júli 1998 naša škola bola zaradená do siete škôl Slovenskej republiky ako Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove. Verím, že to spolu oslávime a pospomíname na časy, keď sme sa sťahovali do týchto krásnych priestorov, ktoré nám ostatné školy závideli.

     Už po jedenásty krát v našich priestoroch vítam najmenších - prváčikov, ktorí dnes prvýkrát oficiálne prekročia brány našej školy. Pri slávnostnom zápise ste sa oboznámili spolu so svojimi rodičmi s prostredím v našej škole, stretli ste sa s budúcimi učiteľmi. Všetci sme veľmi radi, že teraz stojíte tu v našej škole a vo Vašich očkách vidíme radosť ale i očakávanie, obavy z nového prostredia. Môžem Vás ubezpečiť, že v našej škole sa budete cítiť dobre. Vaši triedni učitelia, starší spolužiaci ale aj všetci zamestnanci školy vytvoria pre Vás tie najlepšie podmienky počas celého Vášho pobytu v škole. Teraz mi dovoľte, aby som vám predstavila tých najmladších a ich triednych učiteľov.

Žiaci nultého ročníka - triedna učiteľka - Valéria Kizáková
 1. Dominika Olachová
 2. Nela Čonková
 3. Kamil Repaš
 4. Viktória Ferencová
 5. Ľuboš Gornaľ
 6. Adrián Cina
 7. Martin Olach
 8. František Cina
 9. Slavomír Vaňko
10. Michaela Čonková
11. Ján Mucha
12. Jaroslav Mucha

Žiaci 1.A triedy - triedny učiteľ - Mgr. Róbert Jankanič
  1. Ondrej Brendza
  2. Marek Bujdoš
  3. Nikoletta Cinová
  4. Timea Čabalová
  5. Sofia Františáková
  6. Samuel Glovacký
  7. Patrik Kalianko
  8. Sarah Kočanská
  9. Karin Ličková
10. Kristián Ľuberda
11. Tamara Macinská
12. Manuela Mária Maleševič
13. Adrián Roba
14. Marcel Slivka
15. Patrícia Surmajová
16. Nina Tchirová
17. Tomáš Šlechta
18. Richard Šoltys
19. Zuzana Vaššová
20. Richard Vereščák
21. Júlia Žanonyová

Žiaci 1.B triedy - triedna učiteľka - PaedDr. Amália Borková
  1. Barbora Beňová
  2. Ernestína Cinová
  3. Henrich Čeledinský
  4. Dávid Dovičák
  5. Kristína Jakubová
  6. Samuel Jobko
  7. Eman Korady
  8. Michaela Lešňaková
  9. Adrián Ličko
10. Nikola Minková
11. Viktor Mačuga
12. Simona Mydlová
13. Sára Polivková
14. Vladislav Repáč
15. Adam Reňák
16. Radoslav Sahajda
17. Adriána Škurlová
18. Viktória Vašová
19. Mária Siváková
20. Martin Fedák 

     Milé kolegyne a kolegovia, po dvoch mesiacoch, keď sme si dopriali oddych a vymenili sme každodenný zhon za pokojné obdobie dovolenky, si v septembri začíname zvykať na pracovný rytmus spojený so školskými povinnosťami našich detí.

     Dovoľte mi, aby som Vám na začiatku školského roka 2008/2009 zaželala veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov. A novým kolegyniam PaeDr. Andrei Špilárovej, Mgr. Kataríne Vargovej a Mgr. Valérii Kizákovej želám veľa elánu v novej škole.

     Privítali sme prváčikov i nových spolužiakov. Každému z nich prelietavajú hlavou myšlienky - čo nového nás čaká. Milí žiaci, všetci majte prirodzenú túžbu po získavaní nových vedomostí, poznatkov a skúsenosti. Snažte sa poznať to, čo vedia Vaši rodičia a učitelia. Snažte sa veľa čítať, aby ste získali všestranné poznatky, ktoré neskär budete vo svojom živote potrebovať. Dodržiavajte školský poriadok, buďte pozorní a tolerantní a úspešne reprezentujte našu školu. Starší žiaci pomáhajte svojim mladším kamarátom, buďte im dobrým príkladom. Robte sebe, svojim rodičom a tým i našej škole dobré meno.

     Vážené slávnostné zhromaždenie. Prajem Vám veľa šťastia, veľa zdravia, veľa úspechov, dobrých známok, veľa príjemných zážitkov počas školského roka.

     Týmto považujem školský rok 2008/2009 za otvorený.
                                                                           Mgr. Tatiana Spišáková
                                                                                 riaditeľka školy
    
Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove