Slávik Slovenska 2011
 
Na súťaži Slávik Slovenska 2011 sa zúčastnili žiaci 4. – 6. ročníka.

Výsledková listina:
1. miesto – Frederika Kočišová, IV.A
2. miesto – Denisa Beriková, VI.A
3. miesto – Tatiana Cichá, VI.A
Cena poroty: Adam Bujdoš, IV.A
 
Poďakovanie patrí: 
Pani učiteľke Slivkovej a žiačkam 7.B triedy za výzdobu, pani učiteľke Smolkovej za pomoc pri tvorbe plagátu a firme INKA za príspevok na ceny
pre všetkých zúčastnených žiakov. 

                                                           Srdečne blahoželáme a ďakujeme.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove