Základná škola Konštantínova a OR SAŠŠ Stropkov
 
 
Výsledková listina
 
 
Obvodného kola v stolnom tenise žiakov základných škôl
 
Miesto: ZŠ Konštantínova Stropkov
Dátum: 20.1.09
Kategória: chlapci
 
 
            Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín, kde hrali systémom každý s každým. Víťazi hrali o prvé tri miesta, ktoré boli odmenené pohármi a diplomami. Víťaz postupuje do krajského kola.
 
 
Skupina A:                             Skupina B:                            
1.ZŠ Mlynská Stropkov          1.ZŠ Bukovce                                    
2.ZŠ Havaj                              2.ZŠ Konštantínova Stropkov            
3.ZŠ Hrnčiarska Stropkov      3.ZŠ Kolbovce                                              

Skupina C:
1.ZŠ Lomné
2.CZŠ Stropkov
3.OGY Stropkov
 
Zápasy skupina A:
1. ZŠ Havaj     –                       ZŠ Hrnčiarska Stropkov         0:4
2. ZŠ Mlynská Stropkov -        ZŠ Havaj                                 4:0
3. ZŠ Hrnčiarska Stropkov -    ZŠ Mlynská Stropkov             3:4
 
Zápasy skupina B:
1. ZŠ Konštantínova Stropkov - ZŠ Kolbovce                          4:2
2. ZŠ Bukovce            -              ZŠ Konštantínova Stropkov   1:4
3. ZŠ Kolbovce           -              ZŠ Bukovce                           4:3
 
Zápasy skupina C:
1. CZŠ Stropkov         -           OGY Stropkov                          4:0
2. ZŠ Lomné               -           CZŠ Stropkov                           4:2
3. OGY Stropkov        -            ZŠ Lomné                                0:4
 
Finálová skupina:
1. ZŠ Mlynská Stropkov-            ZŠ Lomné                               4:1
2. ZŠ Konštantínova Stropkov - ZŠ Lomné                               4:1
3. ZŠ Mlynská Stropkov -           ZŠ Konštantínova Stropkov    3:4
 
 
Poradie turnaja:
1.miesto ZŠ Konštantínova Stropkov
2.miesto ZŠ Mlynská Stropkov 
3.miesto ZŠ Lomné
 
 
Miesto: ZŠ Konštantínova Stropkov
Dátum: 22.1.09
Kategória: dievčatá
 
            Za účasti 6 družstiev sa uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise dievčat základných škôl. Rozlosované boli do dvoch skupín, kde hrali každý s každým. Podľa poradia v skupinách hrali o celkové umiestnenie. Prvé tri družstva dostali vecné ceny a diplomy, víťaz postupuje do krajského kola.
Skupina A:                                                     Skupina B:
1.ZŠ Lomné                                                   1.ZŠ Havaj
2.ZŠ Mlynská Stropkov                                              2.OGY Stropkov
3.ZŠ Konštantínova Stropkov                         3.ZŠ Kolbovce
 
 
 Zápasy skupina A:
1. ZŠ Mlynská Stropkov -       ZŠ Konštantínova Stropkov   4:3
2. ZŠ Lomné               -          ZŠ Mlynská Stropkov             4:0
3. ZŠ Konštantínova Stropkov -ZŠ Lomné                           0:4
 
 
Zápasy skupina B:
1. OGY Stropkov        -           ZŠ Kolbovce                          1:4
2. ZŠ Havaj                 -          OGY Stropkov                        4:0
3. ZŠ Kolbovce           -          ZŠ Havaj                                 1:4
 
o 3.miesto
 
ZŠ Mlynská Stropkov  -         ZŠ Kolbovce                           4:1
 
o 1.miesto
 
ZŠ Lomné                   -           ZŠ Havaj                               4:0
 
 
Poradie turnaja:
 
1.miesto ZŠ Lomné
2.miesto ZŠ Havaj
3.miesto ZŠ Mlynská Stropkov
4.miesto ZŠ Kolbovce
 
 
Výsledky spracoval: Stanislav Motyka
 
                                                                                                         
Mgr.Tatiana Spišáková
riaditeľka školy


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove