Beseda so školskou psychologičkou

            Žiaci sa vo februári zúčastnili besedy so školskou psychologičkou. Beseda bola zameraná na prevenciu agresívneho a neslušného správania. Žiaci rozdelení do skupín podľa veku sa zapájali do psychohier a úloh, ktoré pre nich pripravila školská psychologička. V rôznych modelových situáciách si deti vyskúšali ako správne riešiť fyzický alebo verbálny konflikt. Hry boli zamerané aj na rozvoj empatie, aby deti boli schopné vcítiť sa do pozície toho komu je ubližované. Aktivity prebiehali hravou a zábavnou formou.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove